Festival Instructies en Huisregels 2024

Instructies

Op zaterdag 6 juli is na 12.00 uur (of in overleg met het Bestuur) inbreng mogelijk. De rondrit voor vracht- en personenauto’s, tweewielers, tractoren en stoomvoertuigen is vanaf 19.00 uur. Beperkte overnachtingsmogelijkheid is aanwezig. Beperkt stroom/toilet op de camping.

Op zondag 7 juli is inbreng en opstellen mogelijk vanaf 08.00 uur. De poort gaat om 10.00 uur dicht tot het einde van de dag, om 17.00 uur.

Inschrijven voor de show

Oldtimers vanaf 25 jaar, vracht- en personenauto’s, tweewielers met en zonder motor, tractoren met of zonder werktuigen. Vele demonstraties van ambachten of technieken van vroeger en creatief voor jong en oud.

Evenals voorgaande jaren willen wij weer een plaquette laten slaan. Deze is vooraf te bestellen en betalen á € 5,00.  Instructies hiervoor vindt u op uw bevestigingsmail.

Inschrijven voor de markt

Verkoop met of zonder kraam, eigen verkoopwagen of grondplaats.

Dit valt onder het tarief van € 25,00 per 4 meter. Vooraf te voldoen. Denk aan stroom- of andere wensen. Eigen verlengsnoeren meenemen graag. Demonstratie, al dan niet gekoppeld aan verkoop, is gratis.

Regels

Het bestuur regelt:

 1. Per inschrijving gratis toegangsbewijzen voor maximaal twee personen;
 2. De mogelijkheid tot overnachting, zo dicht mogelijk bij het festival terrein;
 3. Een plaquette voor €5,- indien de deelnemer voor 15 mei van het betreffende festivaljaar betaalt;
 4. Voldoende als zodanig herkenbare medewerkers ter ondersteuning;
 5. Nachtwakers op het festivalterrein;
 6. Dat het festivalterrein open is voor plaatsen van materiaal vanaf zaterdagmiddag;
 7. Indien nodig afzetmateriaal (paaltjes en afzetlint);
 8. Voldoende plaatsen voor verzamelen van afval (uitgezonderd chemisch afval);
 9. Parkeergelegenheid voor deelnemers;
 10. Dat elke inschrijver een bevestiging van deelname en de huisregels thuis gestuurd krijgt;
 11. Voor de zondagochtend broodjes en koffie (tegen vergoeding);
 12. De plaats per categorie van het tentoongestelde materiaal;
 13. Dat overmatig drankgebruik niet getolereerd wordt;
 14. Dat er voor alle zaken die niet voorkomen in deze huisregels er een bindende uitspraak gedaan wordt door het bestuur.

B) De deelnemers regelen:

 1. Dat al het door deelnemer ingebrachte materiaal minimaal voldoende WA verzekerd is;
 2. Dat er uitsluitend veilig en met deugdelijk materiaal gewerkt wordt;
 3. Dat de veiligheid en gezondheid van een ieder nimmer in gevaar kan komen;
 4. Dat de aanwijzingen van de medewerkers van het festival altijd opgevolgd worden;
 5. Dat bij inschrijvingen met alleenverkoopdoeleinden de betaling voor 18 juni van het desbetreffende jaar is betaald op rekeningnummer rek. nr. NL72 RABO 0101 7626 23, t.n.v Geen Heden Zonder Verleden.
 6. Schoon materiaal van tenminste 25 jaar oud;
 7. Indien mogelijk een bordje met informatie over het tentoongestelde materiaal;
 8. Opvangbakken en/ of zeil voor onder de machines;
 9. Zelf het afvoeren van verontreinigende stoffen zoals lekolie en opvangmateriaal;
 10. Dat het laden en lossen op een veilige manier gebeurd, houdt publiek op afstand;
 11. Dat er alleen gereden en/of gedemonstreerd wordt met het materiaal door deskundige, en daartoe bevoegde personen;
 12. Er geen alcohol wordt genuttigd tijdens het festival door deelnemers die rondrijden met machines en deelnemers die demonstraties geven.
 13. Dat werkende machines op veilige afstand blijven voor het publiek;
 14. Dat het materiaal op tijd (voor zondagochtend 10:00 uur) op de aangewezen plaats staat;
 15. Dat het materiaal ten toon gesteld blijft tot het einde van het festival (zondagmiddag 17:00 uur);
 16. Dat er alleen met toestemming van de organisatie op het festivalterrein gereden wordt tijdens openingstijden voor het publiek;
 17. Dat er alleen historisch materiaal op het festival terrein komt;
 18. Dat er bij overnachten geen (geluid)hinder ontstaat.

C) De regels ten aanzien van de aansprakelijkheid:

 1. Het bestuur, een medewerker of de organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, vermissing en/of diefstal;
 2. De deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van het morsen van olie en andere verontreinigende stoffen;
 3. De deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van chemisch afval;
 4. Het betreden van het festival terrein geschiedt op eigen risico, zie bord bij ingang;
 5. Het overnachten geschiedt op eigen risico;
 6. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ongevallen en/ of kosten aangericht door personen of voortvloeiend uit overtredingen van de wet;
 7. Het materiaal dient minimaal WA verzekerd te zijn door eigenaar of deelnemer;
 8. Tijdens de rondrit op de openbare weg zijn mensen op een kar achter de historische items niet verzekerd volgens de normale WA-verzekering. U doet dit op eigen risico.

Bezwaren op bovengenoemde regels zijn alleen vooraf bespreekbaar met het bestuur. Uitzonderingen worden alleen verleend door het bestuur.